Socrates Geens, Tibetan mandala with the 5 dhyani buddhas
Socrates Geens, Sacred gate with the seal of compassion
Socrates Geens, Sacred gate with seal of compassion, detail
Socrates Geens, Empowerment on the path of transformation

Dit schilderij is gewijd aan Amoghasiddhi, één van de vijf Dhyani Boeddha's. De vijf Boeddha's van Wijsheid stellen de vijf basiskwaliteiten van de Boeddha voor. Elk van deze kwaliteiten is ook verbonden met één van de vijf elementen. Amoghasiddhi staat in relatie met het element lucht en belichaamt het moedige streven naar transformatie. De Garuda, een mythische man-vogel in de Tibetaanse iconografie, is zijn rijdier waarmee hij hoger en hoger vliegt.
Op het schilderij wordt de Garuda gesymboliseerd door de gestileerde vleugels aan de vier zijden van het doek.
Amoghasiddhi's symbol is de visvajra, een dubbele vajra. De vajra of dorje is één van de belangrijkste rituele objecten in het Tibetaans Boeddhisme. Deze diamanten scepter symboliseert het hoogste inzicht, dat in zijn onverwoestbare kracht door alle lijden en illusie snijdt. Zijn vormgeving bevat alle hoofdelementen uit de Tibetaanse kosmologie.

In dit schilderij besloot ik om de visvajra te omringen door 9 x 12 rijen van boddhisattva figuren. In het Oosten staat het nummer 108 voor kosmisch bewustzijn. Zo zijn deze figuren getuigen van de kracht van Amoghasiddhi. Zij nodigen ieder van ons uit om zelf zonder vrees op het pad van transformatie te gaan.

Empowerment on the path of transformation

Tibetan mandala with the five Dhyani Buddhas

De vijf Dhyani Boeddha's of de vijf Boeddha's van Wijsheid zijn essentieel in het Tibetaans Boeddhisme. Elk van deze vijf boeddha's belichaamt een andere eigenschap van de verlichte bewustzijnstoestand. Elk daarvan is ook verbonden met een element, een windstreek, een lettergreep en zo verder. Zij zijn daarom fundamenteel om de Tibetaanse kosmologie te kunnen begrijpen. Deze kosmologie is als een plan van het universum, dat tegelijkertijd ook de verschillende aspecten van de mens in kaart brengt. Micro kosmos en macro kosmos spiegelen elkaar. Zulke kosmologische mandala's werken als spiegels, die ons kunnen helpen om de verschillende facetten van onze natuur te ontdekken.

Ik gebruikte goud alsook houtskool voor het ontstaan van dit schilderij. Deze materialen symboliseren het transformatieproces. Houtskool is dat wat overblijft wanneer alles wat niet essentieel is verbrand wordt, terwijl goud weten en onze ware natuur verbeeldt.

Socrates Geens, Secrets of tibetan meditation

Sacred gate with the seal of universal compassion

Dit schilderij spiegelt de kracht van Avalokitesvara, de belichaming van universeel mededogen. Avalokitesvara is het dynamische aspect van Amitabha, één van de vijf Boeddha's van Wijsheid. Hij is de manifestatie van de hoogste wijsheid en de hulpvaardige hartenergie, die alle lijden verlicht door giften in levenselixir om te zetten. Avalokitesvara heeft duizend armen om overal waar het nodig is te kunnen helpen.

Mijn schilderij toont een combinatie van het Boeddhistische levensrad én oneindig mededogen, belichaamd door Avalokitesvara. Het levensrad toont de verschillende mogelijke incarnaties. In de as worden gewoonlijk de drie aspecten afgebeeld die het lijdenswiel onophoudelijk laten draaien: haat, hebzucht en onwetendheid.

In het centrum van mijn schilderij echter zien we Avalokitesvara als de lotusdrager. Zijn mantra OM·MANI·PADME·HUM weerklinkt onafgebroken om alle lijden te verlichten. Op de achtergrond van het schilderij worden de lettergrepen van deze mantra steeds weer herhaald, zowel in het brailleschrift alsook in gebarentaal. Hiermee toon ik op een creatieve manier de grenzeloze bekommernis van deze verlichte bodhisattva om geluk en wijsheid te begunstigen voor allen die nog spiritueel doof en blind zijn.

Secrets of tibetan meditation

Dit is één van de schilderijen dat geïnspireerd werd door mijn reis naar Tibet en mijn interesse voor de yogische aspecten van het Tibetaans Boeddhisme. Dit doek behandelt een meditatietechniek die 'tummo' genoemd wordt, waarbij innerlijke warmte opgewekt wordt. Een citaat van de zevende Dalai Lama (1708-1757) over deze meditatie gaat als volgt:
Vitale energieën, die voortgebracht worden door innerlijke of uiterlijke middelen, worden in het centrale energiekanaal gezogen, met als gevolg dat het mystieke vuur oplaait. (...) Het licht van dit mystieke vuur schijnt in honderd richtingen, en roept de zegen van de Boeddha's op, eindeloos als de ruimte zelf.

Binnen de omlijning van het lichaam worden de chakra's en de belangrijkste energiekanalen getoond. Het Tibetaanse yoga systeem brengt gewoonlijk slechts vijf chakra's op de centrale as in kaart, in plaats van zeven. Elk van deze vijf chakra's staat in verband met één van de vijf Dhyani Boeddha's, alsook met de elementen aarde, water, vuur, lucht-wind en ruimte. In de verschillende chakra's kunnen telkens de traditionele Tibetaanse symbolen voor de elementen teruggevonden worden, alsook de Dhyani Boeddha's met hun respectievelijke mudra's.

Socrates Geens, Milarepa heart of light
Socrates Geens, Milarepa heart of light,detail

Milarepa's heart of light

Voor dit werk werd ik geïnspireerd door een lied van Milarepa, de meest gekende Tibetaanse yogi, stammend uit de elfde eeuw. (Milarepa is onderaan het schilderij in overeenstemming met de Tibetaanse iconografie afgebeeld):

Laat anderen naar de tempel gaan om boterlampen te offeren.
Het yoga pad volgend, ontvlam ik echter de boterlamp van aangeboren gelukzaligheid,
die in het hart verwijlt.

Socrates Geens, Milarepa cave

Milarepa is bekend als de grootste Tibetaanse yogi. Geboren rond het jaar 1000, werd hij al jong ertoe overgehaald magiër te worden en wraak te nemen op de uitbuiters van zijn familie. Al snel kreeg hij spijt van zijn slechte daden en begon zijn zoektocht naar een spiritueel meester. Na lang zoeken ontmoette hij zijn ware guru, Marpa. Na vele ontberingen en oefeningen werd Milarepa uiteindelijk naar de Himalayas gestuurd. Daar verbleef hij vele jaren eenzaam in afgelegen grotten om te mediteren. Zijn enige voedsel bestond uit soep van netels, die hij in de omgeving plukte. Hij bereidde deze simpele soep in een aarden kookpot, zijn enige bezitting.

Er wordt gezegd dat de huid en het haar van Milarepa langzaam groenachtig werden. Daarom wordt Milarepa steeds afgebeeld in een vaalgroene kleur, en meestal ook samen met zijn kookpot. Op het schilderij staat deze kookpot afgebeeld in het buitenste vierkant onderaan, dat het lichaam en het materiële bestaan symboliseert. De netelsoep in de kookpot verzorgt zijn fysieke lichaam. In het binnenste vierkant zit Milarepa verzonken in meditatie, omringd van licht. Bovenaan deze diepere grot vinden we een klein Om symbool. Dit Om teken symboliseert het spirituele voedsel voor zijn innerlijk wezen. Hoe dieper we de grot ingaan, hoe heller het wordt, want het is Milarepa zelf, die het licht uitstraalt.

Milarepa's cave


Bekrachtiging op het pad van transformatie

Sacrale poort met het zegel van alomvattend mededogen

Tibetaanse mandala van de vijf Dhyani Boeddha's

Geheimenissen van een Tibetaanse meditatie

Milarepa's hart van licht

Milarepa's grot

Socrates Geens, Empowerment path transformation, detail
Socrates Geens, Empowerment path transformation, detail
Sacred gate with the seal
of universal compassion
95 x 70 cm
Tibetan mandala with the
five Dhyani Buddhas
70 x 80 cm
Secrets of tibetan meditation
125 x 160 cm
60 x 80 cm
Milarepa's cave
100 x 120 cm
Milarepa's heart of light
100 x 120 cm
Empowerment on the path
of transformation

© 2014-2023 Socrates Geens

klik op de beelden
om ze in groot formaat te zien
DEUTSCH
ENGLISH