Socrates Geens, Sacred Mirror
Socrates Geens, Sacred Mirror
Socrates Geens, Sacred Mirror
The Chakra Prayers
90 x 40 cm
3 maal  110 x 40 cm (triptiek)
Prayer of the courageous seeker

Naast acrylverf en Indisch borduurwerk werden in deze triptiek respectievelijk zwavel, bladgoud en as verwerkt.

Prayer of the courageous seeker

Moge het heilige vuur
illusie en waarheid aan het licht brengen

Moge dat wat echt is
stralend naar voor treden

Moge dat wat fictief is
ophouden te begoochelen
-

The chakra prayers


7

6

5

4

3

2

1

Mogen alle mensen

Mogen alle mensen

Mogen alle mensen

Mogen alle mensen

Mogen alle mensen

Mogen alle mensen

Mogen alle mensen


- hun oorspronkelijke ware natuur ontdekken en hun éénheid met alles wat is
- gezegend worden door het licht van genade
- grenzeloze vrijheid en alles doordringende vrede vinden

- hun innerlijke wijsheidsbron ontdekken en hun verbondenheid met universele wijsheid
- klaarheid vinden en bevrijd worden van de illusie afgescheiden te zijn
- in harmonie zijn met de universele geest

- hun oorspronkelijk gelaat ontdekken en dat wat werkelijk is
- in eenklank leven met hun innerlijke waarheid
- een creatieve weg vinden om hun wezen uit te drukken, en hiermee anderen inspireren

- hun innerlijke wezen ontdekken en hun verbondenheid met het absolute
- zichzelf zowel als anderen aanvaarden en liefhebben
- in vergeving en mededogen leven, en met vreugde delen

- in harmonie zijn met zichzelf en zich in zichzelf thuis voelen
- hun pad vinden en dit met moed en begeestering beschrijden
- in eerbied leven voor zichzelf en anderen

- in harmonie zijn met hun lichaam en zich thuis voelen in hun huid
- over de vrijheid beschikken zich creatief uit te drukken
- genieten van een vruchtbare uitwisseling met hun omgeving

- in harmonie leven met moeder aarde en zich thuis voelen op onze planeet
- weten dat ze uitgenodigd zijn deel te zijn van het bestaan
- een geborgene en ondersteunende woonst vinden

Chakra gebeden

Gebed van de moedige zoeker

© 2014-2023 Socrates Geens

klik op de beelden
om ze in groot formaat te zien
DEUTSCH
ENGLISH