Socrates Geens, Sacred Mirror
Socrates Geens, Enlightenment
Socrates Geens, Discovering the forgotten buddha
Socrates Geens, Discovering the forgotten buddha
Socrates Geens, Discovering the forgotten buddha

Dit schilderij toont de mens in voltooid bewustzijn. Alle chakra´s stralen in ronde aura´s omheen de figuur. Het schilderij lijkt op een spiegel, die ons aan onze mogelijke volkomenheid herinnert.
De tekst in de bovenste sfeer is genomen uit de aanhef van de yoga soetra´s van Patanjali, de grondvester van yoga. Een mogelijke vertaling van de Sanskriet test luidt:

Yoga betekent het ophouden van alle bewegingen in het bewustzijn.
Dan vertoeft de waarnemer in zijn eigen waarachtige pracht


Sacred mirror

Enlightenment

Op het schilderij zien we drie in elkaar passende figuren. Deze tonen steeds meer fijnstoffelijke dimensies van de mens. In de rode figuur is de 1ste chakra getoond, in het tweede paarse fijnstoffelijke lichaam zien we de hartchakra en in de lichtblauwe omlijning wordt het derde oog benadrukt.

De cirkels die ontspringen in de verschillende centra verbinden telkens reeds gekende en nieuwe, fijnere spirituele dimensies.
De stralende zevende chakra laat geen begrenzing meer toe, maar vervult alle andere centra met licht langsheen een verticale energiezuil.

Discovering the forgotten buddha

In de Tathagatagarbha soetra verkondigt Boeddha voor de eerste maal in zijn leringen dat alle mensen inherent de Boeddha-natuur bezitten, tijdloos en onveranderlijk.
Voor onszelf wordt deze bevinding meestal verhuld door onze oppervlakkige waarneming en onze verkeerde gewoonheden, die ontstaan omwille van de zogenaamde kleshas (de wortel-klesha´s volgens het Boeddhisme zijn: onwetendheid, gehechtheid en afkeer).
De Tathagatagarbha tekst werd reeds vroeg in China in versvorm vertaald en is weergegeven op de linkerzijde van het doek.
Op dit schilderij zien we 108 Boeddha´s, elk van hen straalt in zijn eigen unieke kleur. In het midden van het werk bevindt zich een kleine spiegel. Deze spiegel openbaart de vergeten Boeddha.

The great mystery

Voor dit schilderij ontwikkelde ik een unieke techniek gebruik makend van bladgoud en verf. Deze speciale methode laat het schilderij in zijn verschijning variëren, naargelang de reflectie van het licht. Zo ook verandert het schilderij wanneer de toeschouwer zich voor het schilderij beweegt. De geanimeerde foto-reproductie geeft een indruk van deze uitwerking.

180 x 108 cm
80 x 60 cm
Enlightenment
120 x 100 cm
The Great Mystery
115 x 90 cm
Discovering the forgotten buddha
als ik mijzelf waarachtig aanschouw, ben ik leegte
als ik waarachtig leegte ben, zie ik de aangeboren Boeddha
alles één, zonder begin of eind
Sacred mirror

Sacrale spiegel

Verlichting

Het ontdekken van de vergeten Boeddha

Het grote mysterie

© 2014-2023 Socrates Geens

klik op de beelden
om ze in groot formaat te zien
DEUTSCH
ENGLISH